HMS

DSC_0707.JPG

FSV setter alltid Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) først.
FSV ønsker å tilby et trygt og attraktivt arbeidsmiljø, hvor trivsel, samarbeid og mestring av oppgaver står i fokus. Dette gjør vi gjennom å sørge for at våre medarbeidere har den nødvendige kompetansen for å utføre sine oppgaver på en sikker og helsemessig god måte.

 

Før en ny arbeidsoperasjon påbegynnes, krever prosedyrene at en risikovurdering og risikoanalyse skal utføres. Personlig verneutstyr er også obligatorisk for alle arbeidsoperasjoner. Alt mannskap er forpliktet til å gå gjennom sikkerhetstrening. FSV evaluerer systematisk eventuelle tilløp og hendelser for å sette inn forebyggende og korrigerende tiltak for å unngå personskader, påvirkninger på det ytre miljø og tap av eiendeler.