Tjenester

Bilde2.jpg

FSV Group tilbyr et bredt spekter av servicetjenester for havbruksnæringen langs hele kysten

 

Gjennom en systematisk satsning på kvalitet og en moderne utstyrspark, har FSV Group bygget seg opp til en av de ledende aktørene innen vårt segment. Vi er nå i en posisjon hvor vi kan tilby våre kunder tjenester av høy kvalitet innen flere områder:

  • Etablering av oppdrettslokaliteter, fra planlegging til ferdig lokalitet
  • Sleping, buksering og forflytting av flytende innrettninger, eksempelvis flytekrager, fartøy og fôrflåter
  • Parasittbehandling av fisk, både medikamentell og ikke-medikamentell
  • Subsea inspeksjoner, via en moderne park av ROV-system eller dykkere
  • Alt av mindre serviceoppdrag innen havbruk og maritime operasjoner
 

Fortøyning

Multi Quality.jpeg

FSV har lang erfaring med fortøyningsarbeid og har bygd et konkurransefortrinn gjennom høy kompetanse og evne til å gjennomføre avanserte prosjekter.

FSV har bygd konkurransefortrinn gjennom høy kompetanse og evne til å gjennomføre avanserte prosjekter. Alt arbeid som utføres av FSV Group sine selskaper skal utføres i henhold til relevant regelverk; Akvakulturloven, NYTEK – forskriften, NS 9415:2009 og Brukerhåndbøker. Ta kontakt for fastpris på installasjon av oppdrettsanlegg.

 

Fiskebehandling

FSV4.png

FSV var først i markedet med å tilby ikke-medikamentell behandling (IMM) av fisk fra spesialbygde lektere. 

FSV tilbyr avlusing med egne systemer eller bistår med støttefartøy og mannskap til ulike avlusningsoperasjoner. Våre ansatte har høy kompetanse på fiskebehandling, og vi har fokus på skånsomme og effektive operasjoner med fiskevelferd i høysetet.

 

Dykking

image007.jpg

FSV eier og opererer spesialfartøy og utstyr tilpasset inspeksjons- og dykkeroppdrag.

Typiske dykkertjenester inkluderer notinspeksjon, boring av bolter og fortøyningsinspeksjon. Våre fartøy har også utstyr for bunnmålinger (WASSP).

 

ROV

DSC_0722.JPG

FSV eier og opererer 6 ROV system brukt til inspeksjonsarbeid.

Inspeksjoner utføres både i forbindelse med notinspeksjon, inspeksjon av fortøyningssystemer, installasjon av nytt oppdrettsutstyr, og for risikovurdering og etterlevelse av regelverkskrav.