Ledende serviceleverandør
til havbruksnæringen

Bilde3.jpg

FSV Group tilbyr drift og utleie av spesialfartøy til arbeidsoperasjoner over og under vann samt ulike frakte- og slepeoppdrag.

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på effektiv utførelse og risikohåndering av oppdrag på vegne av våre kunder. I dette arbeidet kombinerer vi markedets nyeste fartøyflåte med solid erfaring fra maritim virksomhet.

 

Krevende jobber forutsetter funksjonelt og operativt utstyr. Derfor har FSV Group den best utstyrte fartøyflåten i vårt segment.

FSV Group har bygget opp en topp moderne portefølje av fartøy og utstyr for sikker og effektiv utførelse av våre oppdrag. Vår utstyrspark er sentral i de tjenester vi leverer, og inkluderer blant annet:

  • Frakte- og servicefartøy fra 15 til 27 meter

  • Fjernstyrte mini-ubåter (ROV) for kompliserte inspeksjoner på dypt vann

  • Lektere for parasittbehandling av laks

  • Utstyr for overflateforsynte dykkeoperasjoner